• Home - Inicio
 • News/ events
 • Welcome to the Cantigas de Santa Maria Database
  Benvido á Base de datos Cantigas de Santa Maria
 • Introduction to the Cantigas de Santa Maria - Introdución ás Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Database - A base de datos das Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Critical Edition
 • Publications
 • Bibliography - Bibliografía
 • The Electronic Poncelet - O Poncelet Dixital
 • Useful Links - Ligazóns
 • Contact information
 • Search
 • Word profiles
 • The Medieval Hispanic Text and Manuscript Seminar
 • MHTMS Future Events
 • Publications
  Recent publications by members of the Centre:

  Manuel Negri, 'Il fantasma della Cantiga de Santa María 72: modelli culturali e fonti letterarie', Anuario de Estudios Medievales, 50 (2020), 267-292.

  Manuel Negri, 'Un milagre eucarístico entre Galicia e Portugal: fontes e contextos da Cantiga de Santa Maria 104', Madrygal, 23 (2020), 255-273.

  Stephen Parkinson, 'The Blessed Virgin Cheats at Dice: Cantiga 214 and the Alfonsine Miracle Kitchen', Medium Aevum, 89 (2020), 115-137.

  Alfonso X, the Learned. Cantigas de Santa Maria. An Anthology. ed Stephen Parkinson, London, MHRA, 2015.

  Stephen Parkinson, ‘How to Eat a Spider: Alfonso X’s Cantiga 225’, in Cláudia Pazos Alonso and Stephen Parkinson (eds) Reading Literature in Portuguese. Commentaries in Honour of Tom Earle, Oxford, Legenda, 2013, pp. 5-14

  Stephen Parkinson and David Barnett, ‘Linguística, codicologia e crítica textual: interpretação editorial da variação interna nas Cantigas de Santa Maria’, in Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, ed. Rosario Álvarez Blanco, Ana Maria Martins, Henrique Monteagudo Romero, Maria Ana Ramos, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013, pp. 467-80

  Stephen Parkinson, ‘Cut and Shut: On the Hybridity of Cantiga 173’, eHumanista 22 (2012), 49-64

  Stephen Parkinson, ‘Uma nova edição das Cantigas de Santa Maria’ in Avanços em Literatura e Cultura Portuguesas. Da Idade Média ao século XIX, ed. Petar Petrov, Pedro Quintino de Sousa, Roberto López-Iglésias Samartim and Elias J. Torres Feijó, Santiago de Compostela - Faro, Associação Internacional de Lusitanistas – Através Editora, 2012, pp. 9-25

  Stephen Parkinson, ‘The Miracles Came in Two by Two: Paired Narratives in the Cantigas de Santa Maria’, in Gaude Virgo Gloriosa: Marian Miracle Literature in the Iberian Peninsula and France in the Middle Ages, ed. Juan-Carlos Conde and Emma Gatland, PMHRS 69, London, QMUL, 2011, pp. 65-85

  Stephen Parkinson, `Alfonso X, miracle collector', in Alfonso X El Sabio: Las Cantigas de Santa María , ed. Laura Fernández Fernández and Carlos Ruiz Souza (Madrid: Testimonio, 2011), vol. II, pp. 341-57

  Stephen Parkinson, ‘Questões métricas nas Cantigas de Santa Maria: estruturas múltiplas, assimetrias e continuações inconsistentes’ in ‘Estudos de edición crítica e lírica medieval galego-portuguesa, ed Mariña Arbor Aldea and Antonio F. Guiadanes (Verba, Anexo 67, 2010), pp. 315-336

  Rip Cohen, 'Pragmatics and textual criticism in the Cantigas d'Amigo', in Arbor & Guiadanes 2010, 25-42

  Manuel Pedro Ferreira, 'Ambiguidade, repetição, interpretação: o caso das Cantigas de Santa Maria 162 e 267', in Arbor & Guiadanes 2010, 287-98

  Stephen Parkinson, 'The Evolution of Cantiga 113: Composition, Recomposition, and Emendation in the Cantigas de Santa Maria', La corónica 35.2 (2007)

  Stephen Parkinson and Deirdre Jackson, 'Collection, Composition, and Compilation in the Cantigas de Santa Maria', Portuguese Studies 22 (2006) 159-72. [a full colour version of Figure 3, The Reorganisation of To, is available here]

  Stephen Parkinson, 'Rules of Elision and Hiatus in the Galician-Portuguese Lyric: The View from the Cantigas de Santa Maria', La corónica 34.2 (2006) 113-33

  Stephen Parkinson, 'Concurrent Patterns of Verse Design in the Galician-Portuguese Lyric', in Proceedings of the Thirteenth Colloquium, ed Jane Whetnall & Alan Deyermond, PHMRS 51, (London: Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London, 2006) pp. 19-38

  Manuel Pedro Ferreira, 'Alfonso X, compositor', Alcanate 5 (2006-07), 117-35

  Manuel Pedro Ferreira, 'A propósito de una nueva lectura de la música de las Cantigas de Santa Maria' (review of Pedro López Elum, Interpretando la música medieval del siglo XIII. Las Cantigas de Santa Maria, Valencia U.P. 2005) , Alcanate, 5 (2006-07), 307-15