Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
 • Home - Inicio
 • News/ events
 • Welcome to the Cantigas de Santa Maria Database
  Benvido á Base de datos Cantigas de Santa Maria
 • Introduction to the Cantigas de Santa Maria - Introdución ás Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Database - A base de datos das Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Critical Edition
 • Publications
 • Bibliography - Bibliografía
 • The Electronic Poncelet - O Poncelet Dixital
 • Useful Links - Ligazóns
 • Contact information
 • Search
 • Word profiles
 • The Medieval Hispanic Text and Manuscript Seminar
 • MHTMS Future Events
 • The Electronic Poncelet - O Poncelet Dixital

  The Electronic Poncelet gives access to the complete index of incipits of miracles of the Virgin compiled by Albert Poncelet, 'Index miraculorum B.V. Mariae quae saec. VI-XV latine conscripta sunt', Analecta Bollandiana, 21 (1902), 242-360.

  Each entry currently shows the Latin incipit, the reference number assigned by Poncelet, and Poncelet's cross-reference information.  The database provides links to other entries, and to the lists of related Latin and vernacular miracles.

  To enter the Electronic Poncelet, you may click HERE,  or select the Poncelet tab from the Cantigas database

  _____________________________________________

  O Poncelet Dixital dá acceso ao índice completo dos incipit de milagres da Virxe compilados por Albert Poncelet, «Index miraculorum B.V. Mariae quae saec. VI-XV latine conscripta sunt», Analecta Bollandiana, 21 (1902), 242-360.

  Actualmente, cada entrada amosa o incipit latino, a referencia numérica asignada por Poncelet e o confronto de información levado a cabo por este estudoso. A base de datos proporciona vínculos a outras entradas e ás listas de milagres narrados en latín e vernacular.

  Para acceder ao Poncelet Dixital pode clicar AQUI ou seleccionar o separador Poncelet.