Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
 • Home - Inicio
 • News/ events
 • Welcome to the Cantigas de Santa Maria Database
  Benvido á Base de datos Cantigas de Santa Maria
 • Introduction to the Cantigas de Santa Maria - Introdución ás Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Database - A base de datos das Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Critical Edition
 • Publications
 • Bibliography - Bibliografía
 • The Electronic Poncelet - O Poncelet Dixital
 • Useful Links - Ligazóns
 • Contact information
 • Search
 • Word profiles
 • The Medieval Hispanic Text and Manuscript Seminar
 • MHTMS Future Events
 • The Cantigas de Santa Maria Database - A base de datos das Cantigas de Santa Maria

  The coloured tabs give direct access to individual areas of the database, from which it will eventually be possible to browse, search or list the relevant data. Additional information is provided in the opening screen for each section of the database.

  The Poems table collects information on the content, illustrations, witnesses and sources of each poem.  It also lists items of bibliography marked as relevant to that poem,  and provides a link to an external discography. Texts from the new Critical Edition will be linked to this page as they are completed.

  The Search facility will allow searching across different areas. In any View screen the entries which link to additional data will be highighted.

  You may use the Back button of your browser to return to previous pages.

  Click on any tab to enter the database

  __________________________________________

  Os separadores a cores dan acceso directo ás áreas individuais da base de datos, desde as que se pode navegar, procurar ou listar os datos, ademais de poder consultar outras informacións adicionais dispoñibles no interior de cada sección.

  A táboa de Cantigas reproduce información sobre o contido, ilustracións, testemuños e fontes de cada composición. Así mesmo, ofrece unha lista dos items bibliográficos sinalados como relevantes para cada cantiga e facilita unha ligazón a unha discografía externa. Os textos da nova Edición Crítica irán progresivamente vinculándose a esta páxina.

  A opción Procura permitirá unha busca a través das distintas áreas. En cada Vista de pantalla, subliñaranse as entradas que se vinculan a datos adicionais. Empregue o botón de retorno do seu navegador para retroceder ás páxinas precedentes. Clique en calquera dos separadores para acceder á base de datos.