• Home - Inicio
 • News/ events
 • Welcome to the Cantigas de Santa Maria Database
  Benvido á Base de datos Cantigas de Santa Maria
 • Introduction to the Cantigas de Santa Maria - Introdución ás Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Database - A base de datos das Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Critical Edition
 • Publications
 • Bibliography - Bibliografía
 • The Electronic Poncelet - O Poncelet Dixital
 • Useful Links - Ligazóns
 • Contact information
 • Search
 • Word profiles
 • The Medieval Hispanic Text and Manuscript Seminar
 • MHTMS Future Events
 • Useful Links - Ligazóns
  "Putting the Cantigas in context: tracing the sources of Alfonso
  X's Cantigas de Santa Maria". Paper and handout presented at the Kalamazoo Medieval Congress 2005

  Cobras e Son. Papers on the Texts, Music, and Manuscripts of the 'Cantigas de Santa Maria', ed. Stephen Parkinson, Oxford, Legenda, 2000.

  An extensive CSM Discography is provided by Todd McComb and Pierre Roberge, at http://www.medieval.org/emfaq/composers/cantigas.html
  To access the record of an individual cantiga, add "#csm" and the cantiga number to the above address, or click on the Discography link on the Poem page for that cantiga.

  Musicians in search of a fully syllabified text (based on Mettmann's edition) can now consult The Cantigas de Santa Maria for Singers site.

  For requests for reproductions or reproduction rights for the códice rico or the códice de los músicos:
  Patrimonio Nacional
  Escorial Library.


  Other links

  _______________________________________________

  Ligazóns de interese:

  «Putting the Cantigas in context: tracing the sources of Alfonso X’s Cantigas de Santa Maria». Texto and impreso presentado no Congreso Medieval de Kalamazoo 2005. Cobras e Son. Papers on the Text, Music and Manuscripts of the ‘Cantigas de Santa Maria’, ed. Stephen Parkinson, Oxford, Legenda, 2000.

  Unha discografía extensa das CSM é ofrecida por Todd McComb e Pierre Roberge en http://www.medieval.org/emfaq/composers/cantigas.html .
  Para ter acceso á gravación individual de cada cantiga, engádase a este enderezo "#csm" mais o número da cantiga concreta. Co mesmo fin, tamén pode clicarse no enlace que se recolle en Discografía no interior da sección Cantiga da base de datos.

  Os músicos que procuren un texto completamente silabado (baseado na edición de Walter Mettmann) poden consultalo en: The Cantigas de Santa Maria for Singers .

  Para solicitar reproducións ou dereitos de reprodución de imaxes do Códice rico ou do Códice dos músicos: Patrimonio Nacional Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

  Imaxes de To Outras ligazóns de interese: