Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View bibliography
Author: Monteagudo, Henrique
Title: Ortografía ’alfonsí’? Para a análise grafemática dos testemuños poéticos en galego da segunda metade do século XIII
Date: 2008
Publication details: A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, ed. M. Ferreiro Fernández et al., A Coruña, Baía Edicións, pp. 141-60
Snow ID: 1912
Commentary:
Associated Poems: 9 - The Icon of Sardonay
52 - The Mountain Goats that Gave Milk to the Monks of Montserrat
100 - Cantiga de loor
BITAGAP BIBID: 3817
Online source: